Dyrektor

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1

w Międzyrzecu Podlaskim

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. oraz Ustawy z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych na podstawie art.22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329, z póź. zmianami)

 

ogłasza zapisy do klasy

pierwszej rocznik 2008, 2009

oddziału przedszkolnego rocznik 2010

IV ogólnej

IV sportowej o profilu lekkoatletycznym

I gimnazjum ogólnej

I gimnazjum sportowej o profilu piłka ręczna

 

na rok szkolny 2015/2016

 

Podania proszę składać w sekretariacie szkoły
ul. Warszawska 40 do dnia 6 marca 2015 r.
tel. (83) 371 43 37

 

Informacja

Od 1 września 2017 roku rozpoczyna się proces wygaszania gimnazjów. Uczniowie gimnazjum zostali przypisani do oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w ramach ośmioletniej szkoły podstawowej.

W związku z tym wszelkie informacje, artykuły o bieżących wydarzeniach szkolnych dotyczące uczniów klas gimnazjalnych będą publikowane na stronie szkoły podstawowej o adresie sp1miedzyrzec.idsl.pl