Ogólnopolska Akcja MEN „Ćwiczyć każdy może”

W roku szk. 2013/2014 nasza placówka przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Udział w tej akcji wiąże się z podjęciem szeregu działań na rzecz aktywności fizycznej w różnych obszarach pracy szkoły.

Szczegółowe informacje o akcji można znaleźć na stronie http://www.szkolawruchu.men.gov.pl

 

Nasz udział w akcji "Ćwiczyć każdy może"

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Placówek Oświatowych nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim przystąpił do projektu „Szkoła w Ruchu”.

Obejmował on następujące aktywności:

- Wyjazd sportowych klas gimnazjalnych Ia i IIa na turnieje w ramach programu ”Stop zwolnieniom lekarskim na lekcjach wychowania fizycznego”. Był to wyjazd na mecz reprezentacji kobiet w piłce ręcznej Polska – Czechy. Uczniowie nie tylko obejrzeli pasjonujące widowisko ale również uczyli się zachowania podczas dużej masowej imprezy sportowej oraz kulturalnego kibicowania. Młodzież przygotowała transparenty z nazwą szkoły i miasta.

Kolejny wyjazd nauczyciele planują na mecz reprezentacji męskiej Polska – Białoruś (4.04.2014)

- W ramach zajęć wychowania fizycznego klasa V wraz z nauczycielami p. Agata Wawryniuk i p. Ireneuszem Matejukiem uczestniczyli w lekcji nauki narciarstwa na międzyrzeckim stoku. Pod okiem instruktora narciarstwa p. Cezarego Małka uczniowie opanowali podstawowe elementy narciarstwa zjazdowego i bezpiecznego poruszania się na stoku.

 

 

- W ramach zajęć projektowych wszystkie klasy uczestniczyły w lekcjach łyżwiarstwa figurowego i hokejowego na miejskim lodowisku. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

 

 

-Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się także na miejskiej pływalni „OCEANIK”. Młodzież poznawała wszystkie style pływackie przygotowując się do cyklicznie przeprowadzonych zawodów sprawdzianów.

 

 

 

- Corocznie w naszym mieście odbywają się Biegi Konstytucji 3-Maja dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Zawody organizowane są pod patronatem Burmistrza Miasta na terenie kompleksu pałacowo- parkowego, a także ulicami miasta. Trasy są dostosowane do wieku startujących jak i indywidualnych możliwości zawodników. Młodzież naszej placówki zajmuje czołowe miejsca w rankingach:

  • III- miejsce Jakub Wawryniuk
  • II- miejsce Patrycja Jędrzejewicz
  • III- miejsce Przemysław Mazurek
  • I  - miejsce Sylwia Winiarek
  • I- miejsce Zuzanna Stefaniuk
  • II- miejsce Zuzanna Biernacka

 

Do zawodów lekkoatletycznych przygotowujemy się na miejskim stadionie.

 

-W ramach zajęć pozalekcyjnych był organizowany liczne turnieje:

W lutym, w naszej szkole zorganizowany był w ramach projektu „ Turniej Tenisa Stołowego”. Turniej zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego p. I. Matejuk i p. T. Matejek. W rozgrywkach brali udział uczniowie klas IV – VI.

26 lutego 2014r odbył się finał turnieju. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy V:

I miejsce - Hubert Semeniuk
II miejsce - Dawid Raczyński
III miejsce - Mateusz Kulik

 

- W miesiącach styczeń-marzec został przeprowadzony turniej piłki siatkowej z udziałem wszystkich klas gimnazjalnych naszej placówki. W turnieju uczestniczyły dziewczęta i chłopcy w zespołach mieszanych reprezentujących daną klasę. Zwycięską drużyną została klasa II a.

 

 

 

KONSPEKTY, SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

Konspekt 1.pdf

Konspekt 2.pdf

Konspekt 3.pdf

Konspekt 4.pdf