DNI OTWARTE I HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2016/2017 

 

12-13 września 2016r. - zebrania z rodzicami

19 października 2016r. - dzień otwarty

9 listopada 2016r.  - zebrania z rodzicami

7 grudnia 2016r. - zebrania z rodzicami i dzień otwarty

10-11 stycznia 2017r. - zebrania z rodzicami (klasyfikacja śródroczna)

15 marca 2017r. - zebrania z rodzicami

26 kwietnia 2017r. - dzień otwarty

17 maja 2017r. - dzień otwarty

 
Dni otwarte szkoły w środy w godzinach 17.00 - 18.30