Odbiór decyzji w sprawie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Informujemy, że w dniach 16.11.2015 r. – 30.11.2015 r. będą wydawane decyzje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim (pokój nr 29) ul. Pocztowa 8 w następujących godzinach:

poniedziałek - 07.30 - 15.30
wtorek - 08.00 - 16.00
środa - 07.30 - 15.30
czwartek - 08.00 - 16.00
piątek - 07.30 - 15.30.

Warunkiem wypłaty przyznanego świadczenia jest odbiór decyzji oraz przedstawienie opisanych faktur (rachunków) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015r.

 KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. Podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o  charakterze edukacyjnym
 2. Artykuły szkolne, papiernicze
 3. Tornister (plecak szkolny), torba sportowa
 4. Obuwie na sportowe na lekcje wychowania fizycznego (max. 3 pary na sem.), strój na zajęcia wychowania fizycznego (dres, bluza, spodnie dresowe, 6 koszulek, krótkie spodenki, leginsy), strój na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary, czepek)
 5. Ubranie robocze, sprzęt niezbędne do odbycia praktyki zawodowej
 6. Mundur szkolny
 7. Komputer (laptop, netbook, tablet, czytniki ebook), oprogramowanie systemowe, multimedialne programy edukacyjne, części do komputera, drukarka, tusz(toner) do drukarki
 8. Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry (nowe lub używane)
 9. Specjalistyczny sprzęt sportowy odpowiedni do zajęć na jakie dziecko uczęszcza dodatkowo (np. narty, piłki, łyżwy, baletki, obuwie taneczne itp.)
 10. Opłaty za zajęcia pozalekcyjne (np. języka obcego, muzyczne, sportowe, taneczne)
 11. Opłaty za basen
 12. Opłaty czesnego, wycieczek, wyjścia do kin, teatrów, muzeum „zielone szkoły” , „białe szkoły”, obozy naukowe (na podstawie imiennych faktur, rachunków, biletów, zaświadczenia za szkoły + kopii rozliczenia wyjazdu)
 13. Opłaty związane z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych poza miejscem zamieszkania: zwrot za bilety, zakwaterowanie w bursie czy internacie
 14. Opłata za Internet (wrzesień-czerwiec) faktura wraz z potwierdzeniem opłaty

Rachunki( faktury) muszą być imienne na wnioskodawcę. Istotne jest aby zwrócić szczególną uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były one zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Nazwa towaru nie może być samym symbolem. W przypadku oznaczenia towaru symbolem, upoważniony sprzedawca powinien potwierdzić pełną nazwę artykułu umieszczając adnotację z pieczątką sklepu i podpisem.

Na rachunku (fakturze) potwierdzającym zakup podręczników musi widnieć zapis do której klasy dotyczy.

 • Abonament internetowy, czesne, opłaty za dojazdy do szkoły, zakwaterowanie za okres od września do czerwca
 • Podręczniki i pozostałe artykuły określone w katalogu muszą dotyczyć okresu nauki od września do czerwca

Informujemy, iż refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane w okresie roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, czyli od 1 września 2015r., z wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych, których zakup może być dokonywany zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i przed jego rozpoczęciem. Faktury VAT oraz rachunki z okresu sierpień 2015r., inne niż za podręczniki szkolne i artykuły biurowe (szkolne), nie będą rozliczane.

Wypłata stypendium nastąpi w kasie  Urzędu Miasta Międzyrzec Podlaski lub na wskazany rachunek bankowy- w terminie do 15 grudnia 2015 r.  po spełnieniu przez wnioskodawcę w/w warunków.