Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2017

Od 15 maja 2017r. do 14 czerwca 2017r. należy dokonać wyboru szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim.

Adres strony internetowej dla uczniów klas III gimnazjum do elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych:

www.lubelszczyzna.edu.com.pl

Na podanej wyżej stronie logujemy się na swoje konto utworzone już w systemie przez gimnazjum i  wypełniamy formularze internetowe związane z wyborem szkół.

Możemy też sprawdzić ofertę szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego biorących udział w naborze elektronicznym oraz regulaminy przyjęć. 


W poniższym dokumencie znajdują się szczegółowe informacje czynności które powinni wykonać uczniowie klas 3 gimnazjum w ramach rekrutacji

REKRUTACJA INFORMACJE  - czynności do wykonania.pdf

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych opublikowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

Harmonogram rekrutacji województwo lubelskie.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji.pdf