Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego

W styczniu 2017 roku startujemy z Międzyrzecką Ligą Języka Angielskiego dla uczniów klas 1-3 gimnazjum.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim oraz motywowanie ich do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych, wzbogacanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych oraz wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce.

Zaplanowana jest  seria  4 konkursów: 2 konkursy internetowe w styczniu i w marcu (uczniowie pobierają arkusze konkursowe ze strony internetowej Gimnazjum Nr 1, samodzielnie rozwiązują je  w domu, a następnie oddają organizatorom do sprawdzenia) oraz  2 spotkania konkursowe  w naszej szkole w lutym i kwietniu. Szczegółowe informacje znajdują się  w regulaminie konkursu.

Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

 
Regulamin konkursu Międzyrzecka Liga Języka Angielskiego.pdf

Zadania klasa 1 styczeń.doc

Zadania klasa 2 styczeń.doc

Zadania klasa 3 styczeń.doc