Międzyrzecki Turniej Przyrodniczy

Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów zainteresowanych przedmiotami przyrodniczymi do wzięcia udziału w "Międzyrzeckim Turnieju Przyrodniczym", który rozpocznie się jeszcze przed feriami zimowymi i będzie trwał do czerwca 2017 roku. Konkurs daje możliwość interdyscyplinarnego  spojrzenia na otaczającą rzeczywistość i jednocześnie zaspokaja naturalną potrzebę  współzawodnictwa uczniów.

Został on  podzielony na cztery etapy. W etapie I, II i III uczestnik otrzyma zestawy zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii do samodzielnego rozwiązania w domu. Etap IV będzie polegał na rozwiązaniu problemów tematycznych w formie zadań zamkniętych. Szczegóły podaje regulamin konkursu oraz przygotowana dla ucznia broszura. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Załączniki do konkursu

Informacja dla dyrektorów i nauczycieli.pdf

Informacja dla uczniów.pdf

Międzyrzecki Turniej Przyrodniczy - Regulamin.pdf