Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy uczniów wraz z opiekunami p. Teresą Półtorak i p. Sylwią Muszyńską do udziału w IV ostatnim etapie Międzyrzeckiego Turnieju Przyrodniczego, który odbędzie się 22 maja 2017 r. o godzinie 1100 w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim ul. Warszawska 40 (II piętro s. 33 i 35).

Uczestnicy konkursu będą rozwiązywali problemy tematyczne w formie zadań zamkniętych pod nadzorem Komisji Konkursowej, w której skład wejdą również zaproszeni opiekunowie. Zakres treści będzie obejmował  zagadnienia z biologii, chemii, fizyki i geografii  I , II  i III etapu. Czas pracy 60 minut. Za poprawne rozwiązanie zadań uczestnik będzie mógł uzyskać 25 punktów.

W czasie rozwiązywania zadań uczeń nie będzie mógł korzystać z kalkulatora, telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczniowie wylosują numery stolików przy których będą pracować.

Po sprawdzeniu prac podamy punktację końcową naszego turnieju i wyłonimy zwycięzców. Planowany czas zakończenia spotkania godz. 1300 – 1330.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbędzie się w późniejszym terminie. 

Serdecznie zapraszamy –

koordynator konkursu Marta Węgrzyniak