Konkurs biblijny „Czy znasz ewangelię św. Mateusza?”

Dnia 25.05.2016r. odbył się w naszej szkole konkurs biblijny z ewangelii św. Mateusza zorganizowany przez Elżbietę Nóżkę i ks. Krzysztofa Węgrzynka. W konkursie wzięli udział uczniowie klas VI szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. Łącznie uczniów biorących udział w konkursie było 28.

Uczniowie przygotowywali się przez trzy tygodnie czytając biblię, konkretnie ewangelię św. Mateusza z Biblii Tysiąclecia, po czym pisali test. Pytania konkursowe były otwarte i zamknięte. Każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją wiedzę i dowiedzieć się również, jak naprawdę czyta Pismo Święte i co pamięta.

Po sprawdzeniu prac wyłoniono laureatów, którymi zostali:

I miejsce – Bartosz Kurianowicz klasa IIIa

II miejsce – Weronika Drygiel klasa IIa

III miejsce – Ernest Leszczyński klasa IIIa

Roztrzygnięcie konkursu nastąpiło dnia 08.06.2016r. w sali katechetycznej nr 8. Pani dyrektor Iwona Orkisiewicz wręczyła laureatom pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez ks. dziekana Józefa Brzozowskiego, któremu serdecznie dziękujemy. Wszystkim laureatom konkursu bardzo gratuluję i życzę dalszych sukcesów w różnorodnych konkursach religijnych w przyszłym roku.

Elżbieta Nóżka

Galeria zdjęć