Brawa dla młodych poetek – Wiktorii i Klaudii!

W tradycję naszego miasta na stałe wpisał się Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej, który w tym roku miał swoją XXII edycję. Konkurs ma zasięg ogólnopolski, a swoim patronatem objęli go marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz burmistrz Międzyrzeca Zbigniew Kot.

20 maja odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono młodych poetów i pisarzy – laureatów konkursu. Wśród nich znalazły się dwie uczennice ZPO nr 1- laureatki wyróżnień wyłonione spośród kilkudziesięciu innych w swoich kategoriach wiekowych (58 zestawów poezji i 50 zestawów prozy).

Wiktoria Grudzińska - pierwsza wyróżniona laureatka – jest uczennicą klasy IVA. Napisała bardzo optymistyczny cykl 4 wierszy poświęconych czterem porom roku i on właśnie znalazł uznanie w oczach jurorów: Waldemara Michalskiego – poety i prozaika, wiceprezesa Związku Literatów Polskich, Grzegorza Michałowskiego – redaktora Kwartalnika Podlaskiego i Jolanty Adamczyk – prezesa Międzyrzeckiego Stowarzyszenia Teatralnego. Drugą wyróżnioną młoda poetką została Klaudia Wypustek uczennica klasy IB naszego gimnazjum, którą jurorzy docenili za wiersz „Czas goni nas”. Osobiście swoją nagrodę mogła odebrać Klaudia, zaś chorą Wiktorię dumnie reprezentowały mama i wychowawczyni, które od razu po zakończeniu uroczystości z radością przekazały wyróżnienie młodszej laureatce.

Społeczność „Jedynki” szczerze gratuluje Wiktorii i Klaudii oraz ich nauczycielkom języka polskiego – pani Annie Sobolewskiej i Joannie Pietruk.