Nasze sukcesy w międzyszkolnej rywalizacji

20 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się podsumowanie rywalizacji  uczniów międzyrzeckich szkół w ramach trzech prestiżowych konkursów: Międzyrzeckiej Ligi Języka Angielskiego, Międzyrzeckiego Turnieju Przyrodniczego i Międzyrzeckiej Ligi Matematycznej. Organizatorem dwóch pierwszych była nasza szkoła, zaś rywalizację matematyczną przeprowadził ZPO nr 2. Wszystkie konkursy swoim patronatem objął Burmistrz Miasta.

W uroczystości, którą prowadził Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu pan Andrzej Mironiuk,  wzięli udział dyrektorzy szkół, nauczyciele matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego, oraz wyróżnieni i nagrodzeni uczniowie wraz ze swoimi rodzicami. Nagrody ufundowane zostały przez pana burmistrza Zbigniewa Kota (dla zwycięzców) oraz dyrektorów ZPO nr 1 oraz ZPO nr 2.

Zmaganiom młodych miłośników języka angielskiego, a była ich imponująco dużo, bo aż 150,  przyświecały słowa Napoleona: „Ability is nothing without opportunity” („Zdolność jest niczym bez możliwości”). Celem konkursu przygotowanego przez anglistów ZPO1  było wzbudzenie zainteresowania kulturą, tradycją i historią krajów anglojęzycznych oraz rozwijanie sprawności językowych. W konkursie nagrodzono 15 uczniów międzyrzeckich szkół. Wśród nich świetnie zaprezentowali się nasi reprezentanci: w kategorii klas VI – zwycięzcą został Jan Domański z klasy VIA, zaś III miejsce wywalczył Jakub Kalinka z klasy VIB; w kategorii I klas gimnazjum drugie miejsce zajęła Daria Biadun z klasy IA, zaś w kategorii klas III zwyciężyła Karolina Borkowska, a na drugim miejscu uplasował się Rafał Stepulak – oboje z klasy IIIB. Nagrodzeni otrzymali  książki, zaś ich rodzice – listy gratulacyjne.

Pomysłodawcą i organizatorem Międzyrzeckiego Turnieju Przyrodniczego byli nauczyciele przedmiotów przyrodniczych naszego gimnazjum: D. Łataś, M. Matejuk, M. Węgrzyniak i G. Wasąg. Turniej, któremu przyświecały słowa Heraklita z Efezu: „Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”,  skierowany był do uczniów trzecich klas gimnazjów i miał na celu rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi: biologią, chemią, fizyką i geografią oraz doskonalenie umiejętności samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy o świecie w ujęciu  interdyscyplinarnym, lepsze rozumienie procesów i zjawisk zachodzących w otoczeniu człowieka. Konkurs składał się z czterech etapów i trwał od grudnia do maja. W Turnieju wzięło udział 23 uczniów z trzech międzyrzeckich gimnazjów. W konkursie wyłoniono trzech laureatów oraz dziewięć wyróżnień. Przyznano też Tytuły Najlepszego Przyrodnika w Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

Nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie i zajęli dwa pierwsze miejsca: zwyciężyła Karolina Borkowska z klasy IIIB, a drugie miejsce zajął Jakub Wawryniuk z klasy IIIA. Wyróżnienia otrzymali: Weronika Drygiel i Szymon Domański z klasy IIIA, Ilona Majszak z klasy IIIC i  Rafał Stepulak z klasy IIIB. Zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe (głośniki i słuchawki), a wyróżnionym  -nagrody książkowe. Rodzice laureatów otrzymali listy gratulacyjne.

Konkursem towarzyszącym był szkolny konkurs informatyczny na logo Międzyrzeckiego Turnieju Przyrodniczego. Projekty uzyskane w wyniki tego konkursu zostały wykorzystane do zaprojektowania dyplomów i podziękowań.

Najlepszy przyrodnik z każdej szkoły otrzymał także nagrodę ufundowaną przez Nadleśnictwo Międzyrzec.

Świetnie zaprezentowali się uczniowie naszego Zespołu w zmaganiach matematycznych zorganizowanych przez ZPO nr 2. W Lidze Matematycznej wystartowało aż 39 naszych uczniów. Zwycięzcą w kategorii klas piątych został Piotr Koczkodaj z klasy VA. W kategorii klas szóstych wygrał Jakub Lawenda z klasy VIA, w kategorii uczniów I klas gimnazjum  trzecie miejsce zajęła Aleksandra Sowa z klasy IA, zaś w kategorii klas III – zwyciężyła Karolina Borkowska przed Rafałem Stepulakiem z klasy IIIB. Laureatów tych zmagań nagrodzono książkami, a ich rodzice również otrzymali listy gratulacyjne.

 

Tegoroczną międzyszkolną rywalizację naukową możemy śmiało uznać za bardzo udaną. Szczerze gratulujemy uczniom i ich rodzicom.