Historia

1919 – W Międzyrzecu powstaje siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Stanisława Konarskiego. Pierwszym jej kierownikiem zostaje Mieczysław Szurmiak. W szkole pracuje 7 nauczycieli. Nauka odbywa się w dwu prywatnych budynkach.

1922 - Rada Miejska uchwala wybudowanie gmachu 7-mio klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej.

1925r. 17.X. Biskup Henryk Przeździecki w obecności posła Tadusza Niedbalskiego i starosty radzyńskiego Mieczysława Warowskiego poświęca nowy dwupiętrowy budynek szkolny o 15 dużych izbach lekcyjnych i obszerną salą gimnastyczną przy ulicy Warszawskiej. Budynek remontowany i rozbudowywany służy do dziś.

 

1933 – Szkoła liczy 1240 uczniów w 24 oddziałach. Z tego powodu dokonuje się podziału na Publiczną Szkołę Powszechną Nr 1 (otrzymuje 9 izb lekcyjnych na parterze i w suterenach oraz salę gimnastyczną) i Publiczna Szkołę Powszechną Nr 2 (mieści się na I i II piętrze).

1936 – W Międzyrzecu powstaje Harcerstwo. Działa Koło Towarzystwa Popierania Budowy Szkół Publicznych.

1939 Niemcy zajmują budynek najpierw na szpital, później na koszary wojskowe. Nauka odbywa się w prywatnych domach. Nauczyciele organizują tajne nauczanie.

1945 – Szkoła wznawia swoją działalność. Dyrektorem zostaje Karol Hradecki.

1961 – W szkole pracuje 22 nauczycieli, obsługa liczy 4 osoby. W 21 oddziałach uczy się 757 uczniów. Kierownikiem szkoły zostaje Leon Wiernicki.

1962 – W budynku szkolnym wykonuje się instalację wodno-kanalizacyjną i wymienia podłogi. Szkoła Podstawowa Nr 2 przenosi się do budynku przy ulicy Partyzantów.

1963 – Powstaje spółdzielnia Uczniowska. Liczy 33 członków. Otrzymujemy aparat do wyświetlania filmów dźwiękowych, epidiaskop, telewizor, gramofon i magnetofon.

1964 – Za najlepsze wyniki w nauce i zachowanie po raz pierwszy przyznano uczniom odznaki „Wzorowy Uczeń”

1966 – Budynek szkolny zostaje wyposażony w urządzenia centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjne. Rozpoczyna działalność świetlica szkolna i stołówka z „dożywianiem”. Młodzież pracuje społecznie przy zbieraniu dzikiej róży.

1966-1972 Nadbudowa szkoły nad salą gimnastyczną i wyposażenie budynku w c.o. – przybywa 10 sal lekcyjnych.

1967 – Uczniowie biorą udział w spotkaniu z uczestnikami walk na Westerplatte mjr. Gryczmanem

1968 15.VI.  Szkoła Podstawowa Nr 1 otrzymuje sztandar i imię H. Sienkiewicza.

1968 – Zwołano Sejmik Uczniowski. Wzięli w nim udział oprócz młodzieży – rodzice i działacze społeczni.

1970 – Grono Pedagogiczne liczy 37 osób. W 28 oddziałach uczy się 933 uczniów.

1972 - Technikum Ekonomiczne przeprowadza się do nowego budynku przy ulicy 3 Maja i przekazuje swój budynek Szkole Podstawowej Nr 1.

1982 - Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 zostaje mgr Henryk Wawryniuk

1983 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej nauczycieli pomordowanych w czasie II wojny światowej.

1985 - W budynku po Technikum Ekonomicznym popularnie zwanym „małym budynkiem” przeprowadzono kapitalny remont, podłączono c.o. i  kanalizację.

1987 - Szczep Harcerski ZHP otrzymuje sztandar oraz imię gen. Franciszka Kleberga.

1990 - Szkoła liczy 1894 uczniów w 66 oddziałach i 101 nauczycieli. Dziewięć oddziałów klas 0-III umieszczono w części budowanego gmachu Szkoły Podstawowej przy ulicy Leśnej.

1991 - Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ulicy Leśnej rozpoczyna swoją działalność. W Szkole Podstawowej Nr 1 pozostaje 1925 uczniów w 51 oddziałach i 75 nauczycieli.

1994-1998 Szkoła wprowadza innowacje pedagogiczne, tworzy klasy autorskie.

1999 - Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadza reformę Edukacji w wyniku której Rada Miejska podejmuje Uchwałę Nr IV/39/99 z dnia 22 lutego 1999r. o likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 1.
Na podstawie uchwały Nr VI/42/99 Rady Miejskiej w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 22 lutego 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Międzyrzecu Podlaskim z dniem 1 września 1999r. tworzy się Publiczne Gimnazjum w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 40. Dyrektorem Gimnazjum zostaje mgr Henryk Wawryniuk.

 

1999 - Budynek Szkoły przechodzi pod nadzór nowopowstałego Gimnazjum. Do Gimnazjum uczęszcza młodzież z terenu całego miasta.
Dnia 1.09 1999 r. Gimnazjum liczy 390 uczniów uczących się w 15 oddziałach. 504 uczniów w 20 oddziałach realizuje program szkoły podstawowej.

2000 - Szkoła Podstawowa Nr 1 jest „wygaszana”. Pozostałe 8 oddziałów klas III i IV uczy się w tzw. „małym budynku”.

2001 - Ostatni uczniowie klas III i IV opuszczają mury Szkoły Podstawowej Nr 1.

31 VIII 2001  Po 82 latach Szkoła Podstawowa Nr 1 przestaje istnieć

2007 - Kompleksowy remont budynku gimnazjum (m.in. wymiana okien, montaż drzwi aluminiowych, docieplenie ścian, wymian pokrycia dachowego i modernizacja instalacjo co.)

 

1 IX 2007  Po 6 latach przerwy, w wyniku przeprowadzonej reorganizacji szkół w Międzyrzecu Podl. na nowo rozpoczyna swoją działalność Szkoła Podstawowa Nr 1. Szkoła Podstawowa zajmuje I piętro budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warszawskiej 40. Funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 pełni mgr Teresa Turska.

3 IX 2012  Zaczyna funkcjonować Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 jako efekt kolejnej reorganizacji szkół w Międzyrzecu Podl. W skład Zespołu wchodzą: Gimnazjum Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole Nr 2. Dyrektorem Zespołu zostaje mgr Iwona Orkisiewicz.