Ogłoszenie

Obiady w szkolnej stołówce będą wydawana do dnia 14.06.2017 roku.

Po zakończeniu obiadów należy magnetyczną kartę obiadową zwrócić do wychowawcy świetlicy Justyny Wyszyńskiej-Karłoskiej - najpóźniej do dnia 21.06.2017 roku.

Opłaty za wyżywienie za miesiące - maj i czerwiec należy uiścić do dnia 23.06.2017 roku.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie obiadów

W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach 19.04. i 20.04.17 roku (środa i czwartek) - obiady w szkolnej stołówce będą wydawane tylko dla uczniów ze szkoły podstawowej.

Dnia 21.04.2017 roku - obiadów nie będzie i stołówka jest nieczynna.

Justyna Wyszyńska-Karłoska

 

Informacja w sprawie odpisywania obiadów w szkolnej stołówce

Z powodu nieobecności dziecka w szkole (choroba, wycieczka itp.) należy dokonywać odpisu  obiadu - codziennie od godz. 7.00. do godz. 8.30. pod numerem telefonu 83 371 43 37

WAŻNE!: dotyczy obiadów płatnych oraz refundowanych (przez MOPS, GOPS).

Justyna Wyszyńska - Karłoska

 

Informacja w sprawie zmiany konta za duplikat zagubionej karty obiadowej!!!

Za duplikat zagubionej karty obiadowej kwotę 10 złotych należy wpłacać na konto jak za wyżywienie tj. 89 8039 0006 0000 0008 8457 0007 - w tytule należy podać za duplikat zagubionej karty obiadowej ZPO 1 - nazwisko i imię dziecka.

Justyna Wyszyńska-Karłoska

 

OGŁOSZENIE

Uczniowie, którzy nie zadeklarują bądź zrezygnują z dożywiania w szkolnej stołówce od dnia 02.01.2017 roku zobowiązani są do zwrócenia magnetycznej karty obiadowej do wychowawcy świetlicy Justyny Wyszyńskiek-Karłoskiej w dniu 22.12.2016 roku.

 

OGŁOSZENIE

W związku z zakończeniem roku budżetowego 2016 należy dokonać wpłat za wyżywienie najpóźniej do dnia 20 grudnia 2016r.

 

Informacja w sprawie odpłatności za obiady

Opłaty za obiady w szkolnej stołówce należy dokonać do dnia 20.10.2016 roku - za miesiąc wrzesień. Należność (kwotę) do zapłaty każde dziecko otrzyma indywidualnie.

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ZPO Nr 1 nr 89 8039 0006 0000 0008 8457 0007 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim - nie pobierana jest opłata.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz czego dotyczy tj. wyżywienie za miesiąc IX 2016 r.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie zapisów do świetlicy szkolnej i na obiady

Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i na obiady w szkolnej stołówce dostępne są u wychowawców świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy (mały budynek - wejście od strony boiska szkolnego).

Obiady będą wydawane od dnia 12.09.2016 roku

  • godz. 12.05. - uczniowie szkoły podstawowej
  • godz. 13.10. - uczniowie  gimnazjum

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie obiadów

Obiady w szkolnej stołówce będą wydawane do dnia 17.06.2016 roku.

Informacje o odpłatnościach za obiady za miesiąc maj i czerwiec będą podane dzieciom na karteczce i winny być uregulowane najpóźniej do dnia  23.06.2016 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

W dniach 18.04. i 19.04.2016 roku obiady w szkolnej stołówce będą wydawane tylko dla uczniów szkoły podstawowej na dużej przerwie o godz. 12.05.

Świetlica szkolna w tych dniach pracuje w godzinach 7.15. - 16.00.

W dniu 20.04.2016 roku stołówka szkolna i świetlica szkolna są nieczynne.

Czytaj więcej...

Informacje w sprawie opłat za wyżywienie

Szanowni Rodzice

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2015 roku wpłat za wyżywienie należy dokonać do dnia 18.12.2015 roku. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu wpłaty zaległych należności należy dokonać na rachunek bankowy po dniu 01.01.2016 roku.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie odpłatności za obiady

Szanowni Rodzice!

Opłaty za obiady w szkolnej stołówce należy uiszczać na podane wcześniej konto Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim - znajduje się ono  na stronie internetowej szkoły podstawowej i gimnazjum w zakładce  Świetlica z informacjami jak należy opisać przelew, tablicach informacyjnych w szkole na parterze budynku (obok sekretariatu), I piętrze, w gablocie obok świetlicy szkolnej.

Czytaj więcej...

Godziny pracy świetlicy szkolnej

OGŁOSZENIE!!!

Dnia 13 .10. 2015 roku - WTOREK -  w związku z Miejskimi Obchodami Święta Komisji  Edukacji Narodowej świetlica szkolna pracuje w godzinach -  7.15. - 14.00.

Obiady będą wydawane w stałych godzinach tj.

12.05. - szkoła podstawowa

13.10. - gimnazjum

Dnia 14.10.2015 roku - dzień wolny od zajęć dydaktycznych - świetlica jest nieczynna.

Czytaj więcej...

Koła zainteresowań w świetlicy szkolnej

 W roku szkolnym 2015/2016 w świetlicy szkolnej będą organizowane następujące koła zainteresowań:

1. Koło logicznego myślenia dla uczniów klas I - VI  zajęcia prowadzone przez mgr Justynę Wyszyńską-Karłoską

2. Koło czytelnicze-  prowadzone przez mgr Katarzynę Siejkę

Czytaj więcej...

Informacja ws. opłat za wyżywienie

Opłat za wyżywienie ( obiady ) dokonujemy na Rachunek ZPO NR 1 w Międzyrzecu Podlaskim

NR 89 8039 0006 0000 0008 8457 0007 BS MIĘDZYRZEC PODLASKI


TERMIN PŁATNOŚCI: do 20 - go za poprzedni miesiąc


W tytule: 
podać imię i nazwisko dziecka, klasa, za co opłata ( wyżywienie ), za jaki miesiąc.

 

Czytaj więcej...