Informacja ws. opłat za wyżywienie

Opłat za wyżywienie ( obiady ) dokonujemy na Rachunek ZPO NR 1 w Międzyrzecu Podlaskim

NR 89 8039 0006 0000 0008 8457 0007 BS MIĘDZYRZEC PODLASKI


TERMIN PŁATNOŚCI: do 20 - go za poprzedni miesiąc


W tytule: 
podać imię i nazwisko dziecka, klasa, za co opłata ( wyżywienie ), za jaki miesiąc.

 

koszt  1 obiadu - 4 zł


Odpisu z obiadu  ( z powodu choroby dziecka, wycieczki itp. ) należy dokonywać codziennie do godz. 8.30. dzwoniąc pod numer telefonu 83 371 43 37 -dotyczy obiadów płatnych i refundowanych ( np. przez MOPS, GOPS ).