Koła zainteresowań w świetlicy szkolnej

 W roku szkolnym 2015/2016 w świetlicy szkolnej będą organizowane następujące koła zainteresowań:

1. Koło logicznego myślenia dla uczniów klas I - VI  zajęcia prowadzone przez mgr Justynę Wyszyńską-Karłoską

2. Koło czytelnicze-  prowadzone przez mgr Katarzynę Siejkę

3. Zabawy logiczne dla dzieci 6-letnich prowadzone przez mgr Sylwię Mazurek

4. Poznawanie wartościowej literatury dziecięcej , poznawanie siebie - zajęcia prowadzone przez mgr Wiesławę Korulczyk

5. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z klas II i III szkoły podstawowej-  prowadzone przez mgr Justynę Wyszyńską-Karłoską

Do korzystania z w/w ofert serdecznie zapraszają wszyscy wychowawcy świetlicy szkolnej.