Informacja w sprawie odpłatności za obiady

Szanowni Rodzice!

Opłaty za obiady w szkolnej stołówce należy uiszczać na podane wcześniej konto Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Międzyrzecu Podlaskim - znajduje się ono  na stronie internetowej szkoły podstawowej i gimnazjum w zakładce  Świetlica z informacjami jak należy opisać przelew, tablicach informacyjnych w szkole na parterze budynku (obok sekretariatu), I piętrze, w gablocie obok świetlicy szkolnej.

Przelew  można wykonać z własnego konta internetowego lub w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim - tam nie pobierana jest opłata. Proszę nie wysyłać opłat na nie istniejące już konto Miejskiego Zespołu Gospodarczo-Administracyjnego gdyż instytucja taka już nie istnieje.

Opłat należy dokonywać w pełnej wysokości (podanej każdemu dziecku na pasku przez wychowawcę świetlicy szkolnej) za dany miesiąc do dnia 20 następnego miesiąca.

Np: opłata za miesiąc listopad 2015 r - wynosić będzie bez odpisów 19 dni x 4 zł (koszt obiadu) - 76 zł. Kwotę tą trzeba będzie zapłacić do dnia 20 grudnia. Każde dziecko korzystające z obiadu dostanie pasek z informacją o wysokości opłat i z uwzględnieniem odpisów.

Przypominam Państwu o odpisywaniu dziecka z obiadu z powodu nieobecności w szkole codziennie do godz. 8.30. dzwoniąc pod nr telefonu  83 371 43 37 prosząc świetlicę szkolną oraz w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących dożywiania.

Z poważaniem

Justyna Wyszyńska - Karłoska