Informacje w sprawie opłat za wyżywienie

Szanowni Rodzice

W związku z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2015 roku wpłat za wyżywienie należy dokonać do dnia 18.12.2015 roku. W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu wpłaty zaległych należności należy dokonać na rachunek bankowy po dniu 01.01.2016 roku.

Ponadto w świetlicy szkolnej są do pobrania oświadczenia o deklaracji korzystania przez ucznia z wyżywienia od 01.01.2016 roku. (dotyczy obiadów refundowanych przez MOPS/GOPS). Należy je wypełnić i dostarczyć do wychowawców świetlicy do dnia 22.12.2015 roku.

Z poważaniem

Justyna Wyszyńska-Karłoska