Informacja w sprawie obiadów

Obiady w szkolnej stołówce będą wydawane do dnia 17.06.2016 roku.

Informacje o odpłatnościach za obiady za miesiąc maj i czerwiec będą podane dzieciom na karteczce i winny być uregulowane najpóźniej do dnia  23.06.2016 roku.

 Justyna Wyszyńska-Karłoska