Informacja w sprawie odpłatności za obiady

Opłaty za obiady w szkolnej stołówce należy dokonać do dnia 20.10.2016 roku - za miesiąc wrzesień. Należność (kwotę) do zapłaty każde dziecko otrzyma indywidualnie.

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ZPO Nr 1 nr 89 8039 0006 0000 0008 8457 0007 Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim - nie pobierana jest opłata.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz czego dotyczy tj. wyżywienie za miesiąc IX 2016 r.

W przypadku nieobecności dziecka w szkole fakt ten należy zgłosić do świetlicy/sekretariatu szkoły, tel. 83 371 - 43 - 37najpóźniej do godz. 8.30. Nieobecność kilkudniową np. z powodu choroby lub wycieczki można zgłosić wcześniej. Zgłoszenie nieobecności dziecka będzie traktowane jako nieobecność usprawiedliwiona i za takie nieobecności nie będą pobierane opłaty za posiłki.
W przypadku nie zgłoszenia nieobecności i nie zjedzenia obiadu koszt takiego posiłku ponosi rodzic.
Odpisy za zgłoszone nieobecności będą odliczane w następnym miesiącu, za wyjątkiem miesiąca czerwca.

 
OGŁOSZENIE

Świetlica szkolna pracuje codziennie od godz. 7.00. do 16.00.

W dniu 13.10.2016 roku - CZWARTEK - świetlica szkolna będzie czynna do godziny 14.00.
OBIADY będą wydawane od 11.15

Justyna Wyszyńska-Karłoska