OGŁOSZENIE

Uczniowie, którzy nie zadeklarują bądź zrezygnują z dożywiania w szkolnej stołówce od dnia 02.01.2017 roku zobowiązani są do zwrócenia magnetycznej karty obiadowej do wychowawcy świetlicy Justyny Wyszyńskiek-Karłoskiej w dniu 22.12.2016 roku.