Ogłoszenie

Obiady w szkolnej stołówce będą wydawana do dnia 14.06.2017 roku.

Po zakończeniu obiadów należy magnetyczną kartę obiadową zwrócić do wychowawcy świetlicy Justyny Wyszyńskiej-Karłoskiej - najpóźniej do dnia 21.06.2017 roku.

Opłaty za wyżywienie za miesiące - maj i czerwiec należy uiścić do dnia 23.06.2017 roku.

 

Justyna Wyszyńska-Karłoska