Konkurs „Zawód a Moja Pasja”

W miesiącu grudniu młodzież z naszego gimnazjum wzięła udział w Wojewódzkim konkursie plastycznym pt. - ZAWÓD a MOJA PASJA - organizowanym przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP.

Ideą konkursu była popularyzacja poradnictwa zawodowego wśród młodzieży i kształtowanie świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno-zawodowej a także kształtowanie postaw otwartych na samorozwój i rozwój zawodowy. Ponadto celem konkursu było także kształtowanie wartości związanych z pracą i zwrócenie uwagi na istotę kształcenia w życiu człowieka.

Czytaj więcej...

Planowanie kariery zawodowej – zajęcia dla uczniów naszego gimnazjum

W miesiącu grudniu uczniowie klas III naszego gimnazjum mieli zajęcia z zakresu planowania kariery zawodowej w przyszłości. Po ukończeniu nauki w gimnazjum będą musieli podjąć decyzję o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej wielu do wykonywania w przyszłym, dorosłym życiu upragnionego zawodu.

Czytaj więcej...

VII Międzyrzeckie Targi Edukacji i Pracy

W dniu 26.10.2016 roku uczniowie naszego gimnazjum z klas III a, III b i III c uczestniczyli w VII Międzyrzeckich Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim. W tym roku targi odbyły się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Oferty szkół ponadgimnazjalnych

W dniach 07.03. i 09.03.2016 roku uczniowie z klasy III a i III b mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną 2 szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Janowa Podlaskiego oraz z Leśnej Podlaskiej podczas bezpośredniej prezentacji przybyłych uczniów wraz z nauczycielami. Ulotki, plakaty z ofertą obu placówek można przeczytać na tablicy ogłoszeń na II piętrze oraz w biblioteczce zawodoznawczej znajdującej się w bibliotece szkolnej do czego serdecznie zachęcam. 

Czytaj więcej...

Informacje

W dniach 05.10. - kl. III b i 21.10. - kl.III a miały przeprowadzone ankiety skłonności zawodowych badające tendencję do zajmowania się określonym typem działalności. Dzięki analizom ankiet można będzie w dalszej działalności edukacyjno-zawodowej pomóc uczniom wybrać odpowiednią dla nich ścieżkę kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej oraz wybrać świadomie swój wymarzony zawód.

Czytaj więcej...

List do Rodziców uczniów gimnazjum

Szanowni Rodzice!

Prowadzone badania naukowe wykazują, że młodzież oczekuje porady w wyborze zawodu najczęściej od swoich rodziców. Niektórzy czują się jednak nieprzygotowani do udzielenia takiej pomocy. Rozważmy zatem, jakie trudności mogą mieć dzieci w procesie wybierania zawodu i jak im można pomóc?

Czytaj więcej...

Sekcja zawodoznawcza

W naszym gimnazjum przy Samorządzie Uczniowskim została powołana sekcja zawodoznawcza, którą tworzą:

Oponowicz Natalia - kl.III b
Dobosz Sandra - kl. III b
Marczuk Aleksandra- kl. III b
Ciechanowicz Sandra - kl. III b

Czytaj więcej...

Targi Edukacji i Pracy

Dnia 25.09.2015 roku uczniowie klas III a i III  b naszego gimnazjum uczestniczyli w VI Targach Edukacji i Pracy zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim przy współpracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej.

Czytaj więcej...