Sekcja zawodoznawcza

W naszym gimnazjum przy Samorządzie Uczniowskim została powołana sekcja zawodoznawcza, którą tworzą:

Oponowicz Natalia - kl.III b
Dobosz Sandra - kl. III b
Marczuk Aleksandra- kl. III b
Ciechanowicz Sandra - kl. III b

Zadaniem sekcji będzie min. pomoc przy organizacji prezentacji ofert szkół ponadgimnazjalnych, opieka nad gazetką o tematach zawodoznawczych .

Justyna Wyszyńska-Karłoska