List do Rodziców uczniów gimnazjum

Szanowni Rodzice!

Prowadzone badania naukowe wykazują, że młodzież oczekuje porady w wyborze zawodu najczęściej od swoich rodziców. Niektórzy czują się jednak nieprzygotowani do udzielenia takiej pomocy. Rozważmy zatem, jakie trudności mogą mieć dzieci w procesie wybierania zawodu i jak im można pomóc?

Są uczniowie, którzy:
1. nie znają zawodów, są niedoinformowani,
2. nie znają siebie, swoich zainteresowań, możliwości,
3. nie potrafią skonfrontować swoich możliwości i preferencji z wymaganiami zawodu i rynku pracy.

Ad. 1. Rodzice mogą pomóc swojemu dziecku poznać zawody? Nie muszą znać wszystkich, ale przecież pracują w określonych zawodach, więc mogą służyć informacjami o swoich i pokrewnych stanowiskach pracy. Można porozmawiać z dzieckiem o tym, jakie zawody mu najbardziej odpowiadają a jakie najmniej. W kazdej grupie wypisać kilka i podyskutować o nich. Możecie Państwo także pomóc swojemu dziecku zebrać informacje o interesujących je zawodach, uwzględniając następujące czynniki: warunki i narzędzia pracy, wykonywane czynności, potrzebne kwalifikacje itp. Dziecko może razem z Rodzicami przeglądać informatory, encyklopedie zawodów lub znaleźć informacje w Internecie. Można mu także umożliwić zobaczenie określonego stanowiska pracy.

Ad. 2. Jak Rodzice mogą pomóc dziecku poznać samego siebie? Na pewno przez rozmowę, obserwację, wspólne określanie jego zainteresowań i potrzeb. Dziecko może przy pomocy rodziców opisać swoje pozytywne - mocne i słabe strony, wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do wyboru zawodu. Rodzice powinni zastanowić się nad tym,jakie jest moje dziecko? Jakie są jego zainteresowania? Które przedmioty najbardziej lubi w szkole i dlaczego? Jakie książki czyta, jakie artykuły go interesują? Czy należy do kół zainteresowań? Jakim czynnościom poświęca swój wolny czas? Jakie są jego uzdolnienia, cechy charakteru, stan fizyczny i zdrowotny?

Ad. 3. Spróbujmy skonfrontować wspólnie z dzieckiem jego możliwości z wymaganiami konkretnego zawodu i rynku pracy. Pomocą w wypełnianiu tego trudnego zadania Rodzicom i ich dzieciom w naszym gimnazjum służą:
nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny oraz specjalnie powołana - Komisja d/s Zawodoznawstwa, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim.

Dziękując za współpracę, życzymy, aby Wasze dzieci umiały wybrać prawidłową ścieżkę kształcenia i żeby odnosiły sukcesy w wybranych przez siebie zawodach.

Justyna Wyszyńska-Karłoska

szkolny doradca zawodowy