Konkurs „Zawód a Moja Pasja”

W miesiącu grudniu młodzież z naszego gimnazjum wzięła udział w Wojewódzkim konkursie plastycznym pt. - ZAWÓD a MOJA PASJA - organizowanym przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP.

Ideą konkursu była popularyzacja poradnictwa zawodowego wśród młodzieży i kształtowanie świadomości dotyczącej planowania drogi edukacyjno-zawodowej a także kształtowanie postaw otwartych na samorozwój i rozwój zawodowy. Ponadto celem konkursu było także kształtowanie wartości związanych z pracą i zwrócenie uwagi na istotę kształcenia w życiu człowieka.

Zadaniem uczestnika konkursu było własnoręczne i indywidualne wykonanie pracy konkursowej plastycznej w jednej lub dwóch kategoriach:

1. Zawód przyszłości za 10 lat
2. Moja pasja.

Prace pod opieką nauczycielki plastyki pani Hanny Adamczyk wykonali następujący uczniowie:
Natalia Hałasa, Karolina Borkowska, Julia Zdańkowska, Jakub Wawryniuk, Szymon Domański.

Dwoje uczniów z klasy III a Szymon Domański i Jakub Wawryniuk zdobyli nagrody rzeczowe.

GRATULUJEMY!

I dziękujemy wszystkim uczestnikom za chęci i udział w konkursie.